Avverka? Gallra?

 

Vi hjälper dig att plocka ut det bästa virkesvärdet i din skog!

 

Vi har nu även möjligheter att köpa in ditt virke som blir efter gallringen. Låt oss matcha priset du får från din ordinarie köpare!

 

Förutom avverkning utför RSG gallring, nu med flerträdshantering

 

Vi utför även besök i din skog för opartisk genomgång av gallringsbehov.

"Ett träd utan rötter står ostadigt."

RSG har rötterna djupt förankrade i skog och skogsbruk. Många års erfarenhet av arbete i skog, stort intresse för skogsbruk både ur lönsamhets och miljöperpektiv. RSG har skogen i blodet!

"Vinden hjälper dem som är utan yxa att fälla träd."

Vindfällor? Anlita oss, ta vara på virket, snygga till i skogen och undvik risk för barkborreangrepp.

Kontakta RSG så blir du nöjd. Effektivitet, ekonomi och ett fint slutresultat är för oss en självklarhet.

Vi kommer ut i din skog för ett opartisk rådgivning och diskussion kring potentialen i ditt virkesförråd.

De sägs att det krävs lika mycket av en förare av skördaren som av en pilot!

 

Välj med omsorg vem du låter köra i idn skog.

Guld och gröna skogar....

Rävlanda Skog & Grävservice 2012 © Copyright Telefon 0706 65 71 24 E-post magnus@skogograv.se